Testa Padbol

Padbol för spel finns idag på följande arenor:

Örebro, Backahallen.